YÜKLENİYOR...

Psikoloji İzmit | Psikodrama / Monodrama

Psikodrama / Monodrama

Psikodrama

Kurumumuzda Psikodrama tekniği kullanılarak grup terapisi yapılmaktadır. Psikodrama, bireylerin yaşadıkları sorunları yeniden ele alıp sorgulama ve sahneleme biçimi olarak tanımlanabilir. Bireyler bir grup ortamı içinde, diğerleriyle etkileşim içinde girdikleri rollerle, dolayısıyla kendileriyle ilgili farkındalık kazanırlar. Psikodrama bireylere, dramatik canlandırmalar yoluyla, geçmiş ve güncel sorunlarını ve çatışmalarını ya da geleceğe dair beklenti, kaygı ve güçlüklerini ele alarak hazırlanma, başa çıkma becerilerini görme ve bunları deneme olanağını sağlar (Schützenberger, 1995).


Grup psikoterapisi bireylere yaşadıkları ortak sorun alanına ilişkin diğer grup üyeleri ile paylaşımda bulunabilecekleri güvenli bir ortam sağlar. Bu anlamda grubun kendisi iyileşme ve ilerleme için başlı başına bir araçtır. Psikodrama yönteminde eylemin ve yaratıcılığın gücü de grubun iyileştirici gücüne katılır.


Psikodrama grup terapisinde, grup üyelerinin geçmişe, güncele ve geleceğe dair yaşadığı sorunlar psikodrama sahnesinde yeniden yaratılır. Diğer grup üyeleri bu yaratımda rol alarak hem o sırada çalışması yapılan grup üyesine hem de kendilerine yardım etmiş olurlar. “Şimdi ve burada” sergilenen yaşantı, hayal, plan, rüya, kaygı vb. yoluyla kişilerin zihnindeki gerçeklik yeniden inşa edilir, yaşanılan soruna dair yeni baş etme becerileri kazanmasına yardımcı olunur.

Monodrama

Kurumumuzda Monodrama tekniğinden faydalanılmaktadır. Monodrama, psikodramatik tekniklerin bireysel psikoterapi sürecinde uygulandığı bir terapi yöntemidir. Danışanın bireysel aktardığı temalar eylem ve yaratıcılık ile psikodrama sahnesinde yeniden canlandırılır.  Bir grup söz konusu olmadığı için canlandırmada roller kişilere değil nesnelere verilir ve yine nesneler üzerinden deneyimlenir.